Home

Bureau Nieuwe Kansen houdt zich bezig met het resocialiseren en re-integreren van mensen met een afstand tot de maatschappijen én met hulpvraag, zoals ex-gedetineerden, ex-verslaafden en mensen met een psychiatrische last.

Wij stellen ons ten doel om deze mensen te helpen hun bestaan weer op te bouwen in de maatschappij  middels het aanbieden van zinvolle dagbesteding, middels coaching en trainingen, bijvoorbeeld gericht op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, werk- en hobbyvinding.

Binnen onze stichting kiezen we bewust voor optimale kwaliteit in zorg en begeleiding, door kleinschaligheid en persoonlijke benadering. We hebben immers geleerd door jarenlange ervaring met inrichtingen en instellingen dat werken met grotere groepen of werken met een“groepsgerichte”aanpak veelal niet tot de gewenste resultaten leidt. De behoeften van de cliënten staan bij ons centraal; Het is onze taak om hieraan invulling te geven.

Voor de begeleiding maken wij gebruik van professionals met jarenlange ervaring binnen de hulpverlening én gekwalificeerde vrijwilligers. Voor specifieke trainingen worden externe bureaus ingezet. Voor werkstages zullen wij onze contacten in het bedrijfsleven aanspreken.

Alle begeleiding en zorg ten behoeve van onze cliënten worden bekostigd uit hun persoonsgebonden budget, eventueel aangevuld met extra inkomsten uit de stichting.

bnklogokn